Modele autostrad 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 5

3D Modele konstrukcji autostrady na Flatpyramid.

Autostrada jest drogą dla ruchu samochodowego dużych prędkości, która nie ma jednopoziomowych skrzyżowań z innymi drogami, torami kolejowymi lub tramwajowymi, lub ścieżkami dla pieszych lub rowerowych.

Autostrady dla każdego kierunku jazdy są przystosowane do szybkich pojazdów, oddzielone barierą lub innymi środkami techniczno-konstrukcyjnymi i mają co najmniej dwa pasy ruchu do jazdy w każdym kierunku, a często szeroki margines do zatrzymywania samochodów w nieprzewidzianych sytuacjach.

Wyjścia na autostradach są wyposażone w pasy hamowania i przyspieszenia. Zabrania się wchodzenia na autostrady dla pojazdów, których maksymalna dozwolona prędkość jest poniżej pewnej wartości (na przykład motorowery lub ciągniki; określona prędkość zależy od stanu), a także dla transportu rowerowego i konnego. Również ruch pieszy jest zabroniony na autostradach. Charakterystyczne cechy autostrad obejmują zakazy cofania i zatrzymywania się poza wyznaczonymi obszarami.