Detaliczne modele 3D

Pokazuje 1-24 200 wyników

3D Retail Scenes Modele 3d do modelowania w 3d.

Handel detaliczny jest rodzajem handlu, a także wykonywaniem określonych usług, w których nabywcą jest konsument końcowy, osoba fizyczna lub prawna.

Celem nabycia produktu w handlu detalicznym jest zaspokojenie osobistych potrzeb kupującego, członków jego rodziny (jeśli jest to osoba fizyczna) lub pracowników firmy (jeśli jest to osoba prawna) kosztem konsumpcji zakupionego produktu dobra.

Handel detaliczny to działalność polegająca na sprzedaży towarów bezpośrednio obywatelom i innym użytkownikom końcowym do ich osobistego, niekomercyjnego użytku, niezależnie od formy płatności, w tym w restauracjach, kawiarniach, barach, innych podmiotach gospodarczych.

Cel zakupu produktu ma znaczenie dla marketingu. Motywy zakupu są istotnym czynnikiem segmentacji rynku i definicji grupy docelowej konsumentów.

W przeciwieństwie do handlu hurtowego, towary zakupione w systemie detalicznym nie podlegają dalszej odsprzedaży, ale są przeznaczone do bezpośredniego użytku.