Kolumny Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 22

3D Kolumny Obiekty architektoniczne dostępne bezpłatnie do modelowania grafiki komputerowej 3D.

Kolumna - architektonicznie obrobiona podpora pionowa, z reguły zaokrąglona w przekroju. Element wykończenia konstrukcji budynków i architektonicznych.

Już w architekturze starożytnego Wschodu i starożytności kolumny używanej w kompozycji zarówno elewacji budynków, jak i przestrzeni wewnętrznej. Wykorzystano je również do dekoracji ścian architektonicznych: kolumna zapewniła im wymaganą skalę i rytmiczne rozczłonkowanie.

Kolumny były często używane jako podpory dla łuków i sklepień. W formie oddzielnych elementów architektonicznych wraz z rzeźbami wznoszone są jako pomniki, na przykład na Placu Niepodległości w Kijowie lub Kolumnie Aleksandra w Petersburgu.

W domach szkieletowych kolumny przejmują obciążenie od elementów, które są do nich przymocowane lub na których polegają - belki, poprzeczki, farmy i tym podobne.