Krajobrazowe modele 3D

Pokazuje 1-24 wyników 43

3D Landscape Scenes do pobrania Modele 3d do modelowania 3d i renderowania grafiki o wysokiej rozdzielczości do gier, wizualizacji i animacji.

Krajobraz - specyficzne terytorium, jednorodne pod względem pochodzenia, historii rozwoju i niepodzielne według cech strefowych i azonalnych. W naukowym rozumieniu jest genetycznie jednorodny kompleks terytorialny, który rozwinął się tylko w jego charakterystycznych warunkach, do których należą: pojedyncza baza matczyna, baza geologiczna, relief, cechy hydrograficzne, pokrywa gleby, warunki klimatyczne i pojedyncza biocenoza.

Po raz pierwszy słowo krajobraz zostało usłyszane w IX wieku w pismach mnichów klasztoru Fulda w Niemczech. Tłumacząc ewangeliczną harmonię od teologa tatyńskiego z łaciny, zastąpili słowo lat. regio - region, kraj na lantscaf, co oznacza „zjednoczoną świętą ziemię, zjednoczone stado, terytorium, uporządkowane, zgodnie z planem w całości niemieckim; forma odpowiadająca treści, która jest esencją łaski, zstępującej na „braci i siostry w Chrystusie”. „W przyszłości koncepcja ta została stopniowo przekształcona w koncepcję daleką od pierwotnego znaczenia. Krajobraz wpisuje się w ramy pojęć administracyjnych i terytorialnych oraz administracyjnych. W XNXX wieku zaczęło się rozwijać malarstwo krajobrazowe. Obrazy przedstawiają typowe rodzaje ziemi. Na początku XNXX wieku krajobraz można opisać jako terytorium otaczające obserwatora, które można by zbadać jednym spojrzeniem i które różni się od sąsiednich miejsc indywidualnymi cechami. Od początku XNXX wieku termin ten był szeroko stosowany w geografii, a od drugiej połowy 16 wieku, także w ekologii.