Przestrzenie publiczne Modele 3D

3D modele » Architektura Modele 3D » Struktury » Style struktur » Przestrzeń publiczna

Pokazuje 1-24 wyników 728

Modele przestrzeni publicznych 3D i innych struktur architektonicznych.

Przestrzeń publiczna - terytorium lub przestrzeń potencjalnej lokalizacji ludzi. Określa się go w celu uregulowania stosunków cywilnoprawnych powstających poza przestrzeniami prywatnymi, gdzie status prawny i możliwość znalezienia poszczególnych obywateli są ograniczone na mocy ogólnego prawa i prywatnych norm opartych na prawie.

W ramach jednego i tego samego stanu znaki miejsca publicznego nie są uniwersalne i są ustalane w kontekście konkretnych ustaw i przepisów. Wyjaśnienia te - z reguły w formie wyczerpującego wyliczenia - są określane przez twórcę przepisów w ramach jego kompetencji, odpowiednio, w zakresie zadań, których regulacja obejmuje odpowiedni akt. Znaczenie prawne znaków (list) miejsc publicznych, określonych w aktach samorządu terytorialnego, ogranicza się do granic jego kompetencji terytorialnej i administracyjnej, z bezwarunkowym prawem państwowym nad lokalnymi normami.

Typologia miejsc publicznych w różnych krajach nie jest taka sama z powodu różnic w ich lokalnych przepisach. Jednocześnie różne zestawy wymagań, ograniczeń i zakazów mogą mieć zastosowanie do tego samego rodzaju miejsca publicznego w różnych krajach.