Modele River 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 2

3D River Scenes do architektonicznego modelowania 3d.

Rzeka jest naturalnym przepływem wody o znacznych rozmiarach z naturalnym przepływem wzdłuż kanału (naturalne pogłębienie przez nią rozwinięte) od źródła w dół do ujścia i zasilanym przez przepływ powierzchniowy i podziemny z jej basenu.

Woda w niej jest zwykle zbierana z odpływów powierzchniowych wynikających z opadów atmosferycznych z określonego obszaru ograniczonego przez zlewnię (basen), a także z innych źródeł, takich jak rezerwy wód podziemnych, wilgoć przechowywana w naturalnym lodzie (w procesie topnienia lodowców) i śnieżna pokrywa.

W każdej rzece rozróżnia się miejsce jej pochodzenia - źródło i miejsce (przekrój) ujścia do morza, jeziora lub zbiegu z inną rzeką - ujściem.

Przepływają bezpośrednio do oceanów, mórz, jezior lub giną w piaskach, a bagna nazywane są głównymi; wpadające do głównych - dopływów.

Powierzchnia lądu z takim systemem zbiera swoje wody i nazywa się basen. Obszar dorzecza wraz z górnymi warstwami skorupy ziemskiej obejmuje ten system rzeczny i jest oddzielony od innych systemów rzecznych działami wodnymi.