Modele ulic 3D

Pokazuje 1-24 wyników 42

3D Streets Architectural Objects bezpłatnie do modelowania grafiki komputerowej 3D.

Ulica jest elementem infrastruktury miejskiej. Zazwyczaj dwa rzędy budynków i przestrzeń między nimi do ruchu.

Ulice miasta:
-Główna ulica o wartości miasta;
-Główna ulica o wartości dzielnicy;
-Główna ulica
-Lokalna ulica:
-Interquarter Street;
-Intra kwartalna ulica;
- ulica mieszkalna;
-Tram i deptak;
- ulica dla pieszych;
-Droga rowerowa

Wiejskie i wiejskie ulice:
-Główna ulica;
- Ulice mieszkalne;
- Drogi.

Każda ulica ma swój własny profil krzyżowy. Jego wygląd zależy od kategorii ulicy, wartości miasta (osady), w której się znajduje, wielkości miasta (osady), liczby osób, ulgi na terytorium, warunków klimatycznych i hydrogeologicznych, charakteru budynek, rodzaje, rozmiary i kierunki deszczu miejskiego i wód powierzchniowych, obecność i rozmieszczenie struktur podziemnych, dostępność linii energetycznych i łączności oraz wiele innych czynników.

Nazwy ulic i ich typy są bardzo warunkowe. Ponadto wraz z rozwojem osady i nowych budynków zmienia się wygląd ulic. Na przykład aleja może przestać być aleją, ale nazwa nie może się zmienić. Na niektórych ulicach przejście samochodów i motocykli może być zabronione, na innych - ruch jest dozwolony tylko w jednym kierunku.

Jeśli szukasz modeli CAD, sprawdź naszą kategorię CAD.