Modele ulic 3D

Pokazuje 1-24 42 wyników

3D Streets Architectural Objects bezpłatnie do modelowania grafiki komputerowej 3D.

Ulica jest elementem infrastruktury miejskiej. Zazwyczaj dwa rzędy budynków i przestrzeń między nimi do ruchu.

Ulice miasta:
-Główna ulica o wartości miasta;
-Główna ulica o wartości dzielnicy;
-Główna ulica
-Lokalna ulica:
-Interquarter Street;
-Intra kwartalna ulica;
- ulica mieszkalna;
-Tram i deptak;
- ulica dla pieszych;
-Droga rowerowa

Wiejskie i wiejskie ulice:
-Główna ulica;
- Ulice mieszkalne;
- Drogi.

Każda ulica ma swój własny profil krzyżowy. Jego wygląd zależy od kategorii ulicy, wartości miasta (osady), w której się znajduje, wielkości miasta (osady), liczby osób, ulgi na terytorium, warunków klimatycznych i hydrogeologicznych, charakteru budynek, rodzaje, rozmiary i kierunki deszczu miejskiego i wód powierzchniowych, obecność i rozmieszczenie struktur podziemnych, dostępność linii energetycznych i łączności oraz wiele innych czynników.

Street names and their types are very conditional. In addition, with the development of the settlement and new buildings, the appearance of the streets is changing. An alley, for example, may cease to be an alley, but the name may not change. On some streets, the passage of cars and motorcycles may be prohibited, on others – movement is allowed only in one direction.

If you are looking for cad models you should check our cad category.