Buty Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 11

Buty 3D na modelach Flatpyramid.

Shoes – a product to protect the feet from external influences and carrying utilitarian and aesthetic functions. It is an element of clothing.

Historia ich zaczyna się w przybliżeniu od górnego paleolitu. Badanie najwcześniejszego okresu w historii obuwia jest szczególnie interesujące dla archeologów i antropologów.

Historia tego elementu ubrania ma ponad tysiąc lat. Historyk Eric Trinakus z Washington State University w St. Louis, Missouri, USA, doszedł do wniosku, że buty pojawiły się 26-30 tysiąc lat temu na zachodzie Eurazji. Przeanalizował cechy szkieletu ludzi, którzy żyli w epoce średniego i późnego paleolitu, zwracając uwagę na mały palec stopy, zauważył, że mały palec stawał się słabszy, a następnie zaczął się kształt stopy zmienić. Ta charakterystyczna deformacja jest związana ze stałym noszeniem obuwia.

In addition, for the manufacture of shoes and plant materials were used – tree bark, reed, papyrus, bast, straw, as well as thick coarse yarn, felt and even wood (the Japanese, for example, are still wearing geta – wooden sandals).