Buty Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 11

Buty 3D na modelach Flatpyramid.

Obuwie - produkt chroniący stopy przed wpływami zewnętrznymi i niosący funkcje użytkowe i estetyczne. To element odzieży.

Historia ich zaczyna się w przybliżeniu od górnego paleolitu. Badanie najwcześniejszego okresu w historii obuwia jest szczególnie interesujące dla archeologów i antropologów.

Historia tego elementu ubrania ma ponad tysiąc lat. Historyk Eric Trinakus z Washington State University w St. Louis, Missouri, USA, doszedł do wniosku, że buty pojawiły się 26-30 tysiąc lat temu na zachodzie Eurazji. Przeanalizował cechy szkieletu ludzi, którzy żyli w epoce średniego i późnego paleolitu, zwracając uwagę na mały palec stopy, zauważył, że mały palec stawał się słabszy, a następnie zaczął się kształt stopy zmienić. Ta charakterystyczna deformacja jest związana ze stałym noszeniem obuwia.

Ponadto do produkcji obuwia i materiałów roślinnych użyto kory drzewnej, trzciny, papirusu, łyka, słomy, a także grubej grubej przędzy, filcu, a nawet drewna (na przykład Japończycy nadal noszą getę - drewniane sandały ).