czaszka Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 2

Czaszka (łac. Cranium) to koścista część głowy kręgowców, szkielet kości głowy, chroniący ją przed uszkodzeniem i służący jako miejsce przyczepienia jej miękkiej tkanki.

Podczas swojego powstawania czaszka przechodzi przez trzy etapy - tkankę łączną, chrząstkę i kość.

Funkcje:
- ochrona mózgu
-mieszczenie i utrwalanie zębów i mięśni żujących
- ustalenie odległości między gałkami ocznymi w celu zapewnienia widzenia stereoskopowego
- ustalenie położenia uszu w celu oceny kierunku i odległości źródła dźwięku
- (u niektórych zwierząt) nosi rogi przymocowane do kości czołowej

Składa się z dwóch części: trzewnej (twarzy) i mózgu. Ponadto u ludzi, w przeciwieństwie do zwierząt, mózg istotnie przewyższa twarz. Wszystkie kości czaszki, z wyjątkiem dolnej szczęki, są połączone stałym stawem.

Różnica między człowiekiem a małpą polega przede wszystkim na tym, że ludzka forma przystosowana jest do wyprostowanego chodu. Głowa balansuje na kręgosłupie, przez co mięśnie karku są słabsze, a sama czaszka jest cieńsza. Przednia część czaszki osoby jest bardziej płaska, a jej objętość jest znacznie większa, dzięki czemu mózg, który rozszerzył się w parametrach, może się do niej dopasować.

Jest ich mnóstwo Modele 3D on Flatpyramid.