Life Support 3D Models

3D modele » Medyczne modele 3d » Sprzęt medyczny » Podtrzymywania życia

Wyświetlane są wszystkie wyniki 2

MODELE 3D SYSTEMU WSPIERANIA ŻYCIA -

kompleks technicznych, fizykochemicznych i biologicznych środków zapewniających tworzenie i utrzymywanie niezbędnych warunków dla życia ludzkiego (tlen, woda, składniki odżywcze, usuwanie szkodliwych produktów metabolicznych itp.) w odizolowanych strukturach nadających się do zamieszkania (np. w łodziach podwodnych, statkach kosmicznych, orbicie stacja.

System podtrzymywania życia jest również używany w misjach załogowych statków kosmicznych.
W nietypowych warunkach lotu kosmicznego (próżnia, promieniująca wymiana ciepła, promieniowanie jonizujące) osoba musi znajdować się w zamkniętym hermetycznym przedziale statku kosmicznego. W pomieszczeniu mieszkalnym konieczne jest stworzenie warunków dla zapewnienia normalnej egzystencji i pracy osoby. Warunki te muszą być utrzymane podczas całego lotu, podając substancje, które są spożywane przez osobę do przedziału i usuwające jego produkty przemiany materii. Systemy kosmiczne statku kosmicznego (CLA), które rozwiązują te problemy, nazywane są systemami podtrzymywania życia (LSS).