ręka Modele 3D

Wyświetlanie pojedynczy wynik

Ręczne modele 3D na Flatpyramid.

Dłoń to kończyna górna osoby, organ układu mięśniowo-szkieletowego, jedna z głównych części ciała. Za pomocą rąk osoby można wykonać wiele działań, z których główną jest zdolność do przechwytywania obiektów.

Układ mięśniowy ramienia składa się z kilku warstw mięśni, a wiele mięśni jest rzucanych na więcej niż jeden staw, tak że skurcz jednego mięśnia może zmienić pozycję w kilku stawach.

Ręka ma unerwienie eferentne i doprowadzające. Włókna odprowadzające wysyłają sygnały z rdzenia kręgowego do ramienia, a włókna doprowadzające z ręki do rdzenia kręgowego (przez zwoje grzbietowe). Włókna są zbierane w nerwach i prawie wszystkie są mieszane, to znaczy zawierają włókna odprowadzające i doprowadzające.

Ręka jest wyposażona w ogromną liczbę zakończeń sensorycznych (kiedy ręce „odrętwiały”, jest to znak, że coś jest z nimi nie tak).