Diagnostyczne modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 4

Sprzęt medyczny Modele 3D na Flatpyramid.

Diagnostyka medyczna - zespół działań i badań mających na celu ustalenie diagnozy, tj. Dokładnej przyczyny choroby, a także zmian w środowisku wewnętrznym organizmu i związanych z nim chorób oraz wyznaczenie skutecznego leczenia choroby. Diagnostyka medyczna dzieli się na semiotykę; metody badania pacjentów podzielone na laboratoryjne, instrumentalne i fizyczne metody badania; jak również metodologiczne podstawy ustalenia diagnozy.

Proces ustalania diagnozy rozpoczyna się od samego początku badania pacjenta w placówce medycznej lub podczas rozmowy lekarskiej w miejscu zamieszkania pacjenta. Rozpoznanie choroby rozpoczyna się od zebrania wywiadu choroby. Po zebraniu wywiadu lekarz przeprowadza przegląd pacjenta, podczas którego wykonuje uderzenia i osłuchiwanie pacjenta, omacywanie miejsca choroby, mierzy ciśnienie krwi pacjenta, tętno i częstość oddechów oraz mierzy temperaturę ciała Pacjent. Dane z wywiadu i przegląd pacjenta są zapisywane w dokumentacji medycznej.