Diagnostyczne modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 4

Sprzęt medyczny Modele 3D na Flatpyramid.

Diagnostyka medyczna - zespół działań i badań mających na celu ustalenie diagnozy, czyli dokładnej przyczyny choroby, a także zmian w środowisku wewnętrznym organizmu i chorób z nią związanych oraz wyznaczenie skutecznego leczenia choroby. Diagnostyka medyczna dzieli się na semiotykę; metody badania pacjentów, które są podzielone na laboratoryjne, instrumentalne i fizyczne metody badania; a także metodologiczne podstawy postawienia diagnozy.

Proces ustalenia rozpoznania rozpoczyna się od samego początku badania pacjenta w placówce medycznej lub podczas wizyty lekarskiej w miejscu zamieszkania. Rozpoznanie choroby rozpoczyna się od zebrania wywiadu dotyczącego choroby. Po zebraniu wywiadu lekarz przeprowadza przegląd pacjenta, podczas którego przeprowadza opukiwanie i osłuchiwanie pacjenta, badanie palpacyjne miejsca choroby, mierzy ciśnienie krwi, tętno i częstość oddechów oraz mierzy temperaturę ciała pacjenta. Pacjent. Dane z wywiadu i opinii pacjenta są zapisywane w dokumentacji medycznej.