Modele krążeniowe 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 3

Modele cyrkulacyjne 3D włączone Flatpyramid.

Gdy układ naczyniowy jest zamknięty, tworzy krąg krążenia krwi. U ludzi i wszystkich kręgowców istnieje kilka kręgów krążenia krwi, wymieniających krew między sobą tylko w sercu. Krąg krążenia krwi składa się z dwóch szeregowo połączonych okręgów (pętli), rozpoczynających się od komór serca i wpływających do przedsionków.

Ludzki układ sercowo-naczyniowy tworzy dwa kręgi krwi: duże i małe.

Krążenie ogólnoustrojowe zaczyna się w lewej komorze i kończy w prawym przedsionku, gdzie spada żyła główna. Czas jednego krążenia krwi to 20-24 sekund.
Krążenie płucne zaczyna się w prawej komorze, z której pnia płucnego rozciąga się, a kończy w lewym przedsionku, do którego opadają żyły płucne. Czas jednej rewolucji to 4 sekund.
Krew jest żylna i tętnicza, ale nie zawsze krew tętnicza porusza się w tętnicach, a żylna w żyłach. To zależy od obiegu:

Large circle: in the arteries – arterial, in the veins – venous.
Small circle: in the arteries – venous, and in the veins – arterial.