Microbiology 3D Models

Wyświetlane są wszystkie wyniki 14

Modele komórek 3D dla bakterii wirusowych.

Mikrobiologia to nauka, której przedmiotem są mikroskopijne istoty zwane mikroorganizmami (mikroorganizmy) (w tym: organizmy jednokomórkowe, organizmy wielokomórkowe i organizmy wolne od komórek), ich cechy biologiczne i związki z innymi organizmami zamieszkującymi naszą planetę. Obszar zainteresowań tej nauki obejmuje ich systematykę, morfologię, fizjologię, biochemię, ewolucję, rolę w ekosystemach, a także możliwości praktycznego zastosowania.

Sekcje mikrobiologii: bakteriologia, mikologia, wirusologia, parazytologia i inne. W zależności od ekologicznych cech mikroorganizmów, ich warunków życia, ustalonych relacji ze środowiskiem i praktycznych potrzeb człowieka, nauka o mikroorganizmach w jego rozwoju została zróżnicowana na takie specjalne dyscypliny ogólne, medyczne, przemysłowe (techniczne), kosmiczne, geologiczne, rolnicze i mikrobiologia weterynaryjna.

Przez kilka tysięcy lat przed pojawieniem się tej wiedzy ludzie, nie wiedząc o istnieniu mikroorganizmów, szeroko stosowali naturalne procesy związane z fermentacją, aby przygotować kumis i inne produkty mleczne, uzyskać alkohol, ocet i balsam z lnu.