Modele anatomiczne 3D

Pokazuje 1-24 wyników 94

Druk medyczny 3D i modelowanie 3D rozwijają się teraz bardzo szybko w tej kategorii Flatpyramid znajdziesz modele 3D anatomii.

Normalna (systematyczna) anatomia człowieka jest częścią anatomii człowieka, która bada strukturę „normalnego”, to znaczy zdrowego ludzkiego ciała poprzez układy narządów, narządy i tkanki.

Organ jest częścią ciała o określonej formie i strukturze, która ma określoną lokalizację w ciele i pełni określoną funkcję (funkcje). Każdy organ jest utworzony przez pewne tkanki, które mają charakterystyczny skład komórkowy. Organicznie połączone narządy tworzą układ narządów. W rosyjskiej szkole anatomicznej układ narządów jest uważany za funkcjonalnie zjednoczoną grupę narządów, które mają powinowactwo anatomiczne i embriologiczne; grupy narządów zjednoczone tylko funkcjonalnie nazywane są aparatem narządowym (narząd ruchu, mowa, hormonalna itp.). Jednak często występuje terminologiczne zastąpienie „aparatu narządowego” przez „układ narządów”.

Niektóre narządy pełnią kilka funkcji i należą do różnych systemów: na przykład, grasica (gruczoł grasicy) jest funkcjonalną częścią układu odpornościowego i hormonalnego, trzustka jest hormonalna i trawienna, męska cewka moczowa jest moczowa i rozrodcza, a więc na.

Systemy i aparatura narządów tworzą kompletny organizm ludzki. Stałość środowiska wewnętrznego (homeostazy) jest utrzymywana przez neurohumoralną regulację procesów metabolicznych w organizmie, zapewnioną przez przyjazne funkcjonowanie układu nerwowego, hormonalnego i sercowo-naczyniowego.

Sekcje normalnej (systematycznej) anatomii człowieka to: osteologia - badanie kości, artro-syndesmologia - badanie stawów części szkieletu, myologia - badanie mięśni, splanchnologia - badanie organów wewnętrznych przewodu pokarmowego, układ oddechowy i moczowo-płciowy, angiologia - badanie układu krążenia i układu limfatycznego, anatomia układu nerwowego (neurologia) - badanie centralnego i obwodowego układu nerwowego, estetyka - badanie zmysłów.

Najpopularniejsze formaty anatomii modeli 3D: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj