Modele Audio 3D

Pokazuje 1-24 54 wyników

Reprezentowane są modele Audio 3D Flatpyramid jako systemy dźwiękowe, głośniki i instrumenty muzyczne.

Dźwięk jest ogólnym terminem dotyczącym technologii dźwięku, synonimem słowa dźwięk. Najczęściej, pod pojęciem audio, rozumiem dźwięk nagrany na nośniku dźwięku; rzadziej audio oznacza nagrywanie i odtwarzanie dźwięku oraz odpowiedniego urządzenia do nagrywania dźwięku.

Istnieją analogowe i cyfrowe audio (lub analogowe audio i dźwięk cyfrowy).

The term “analog audio” in the general case is the information (data) of the sound recorded in the analog electrical signal. Analog electrical signal is obtained by converting sound through a microphone. It can be stored on such carriers as a gramophone recorder, a magnetic tape in the form of a reel or a tape recorder. A signal is played using analog equipment, such as electric speakers or tape recorders.

The term “digital audio” (or digital sound) in the general case means information about the sound recorded in a digital signal. A digital signal is obtained by digitizing the analog signal (analog-to-digital conversion, ADC), it can be stored on such digital media as CDs or DVDs, DAT cassettes, computer memory as audio files, etc.

Historically, analog technology developed much earlier than digital – the first device for mechanical recording and playback of sound is invented in 1877 by a phonograph, while experimental digital audio recordings appeared only in the 1960s. At the turn of the XX-XXI centuries, digital audio is gradually replacing the analog, especially in consumer goods, but high-quality analog equipment is still used by sound engineers and arranger.

Most popular file formats for audio 3D models: .3ds .ige .igs .iges .lwo .3dm .obj