Modele Nóż 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 3

Model Knife 3D na Flatpyramid.

Nóż jest narzędziem tnącym, którego ciałem roboczym jest ostrze - pasek z twardego materiału (zwykle metalu) z ostrzem z jednej lub kilku stron. W projekcie najczęściej można zidentyfikować ostrze i uchwyt. Ostrze może mieć wyraźny punkt przekłucia.

Najstarsze noże znane są z epoki paleolitu. Pierwszymi nożami były kamienne (często krzemienne) płatki, które później przybrały kształt migdałów.

Później do noży zaczęto mocować drewniane i kościste uchwyty.

Szeroko stosowano również noże z kości, drewna i bambusa.

Około pięciu tysięcy lat temu człowiek nauczył się odbierać i przetwarzać metal i zaczął wytwarzać noże z miedzi i brązu. W Ameryce Południowej noże były również wykonane ze złota.

Wraz z nastaniem epoki żelaza żelazny nóż stopniowo zastępuje noże wykonane z brązu. Wraz z początkiem rewolucji przemysłowej „rzemieślnicza” produkcja noży zostaje zastąpiona przez fabryczną, zmienia się konstrukcja i materiały noży. Jednym z ważnych kryteriów jest możliwość wytwarzania i redukcja kosztów. Rozpoczyna się rozkwit noży składanych.

Wkrótce nowe zostaną dodane do starych tradycyjnych centrów produkcji noży, takich jak:

- Sheffield w Anglii
- Solingen w Niemczech,
- Eskilstuna w Szwecji,
- Vorsma i Zlatoust w Rosji i tak dalej.

W 2005 magazyn Forbes przeprowadził ankietę wśród swoich czytelników, a następnie starszych redaktorów wydawnictwa i grupy ekspertów. Celem badania było zidentyfikowanie narzędzi i obiektów, które miały największy wpływ na historię ludzkości.

Według sondażu „№ 1”, wśród najważniejszych rzeczy stworzonych przez człowieka, stał się nożem.