Głośniki Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 3

Modele głośników 3D włączone Flatpyramid.

Głośnik to urządzenie do przekształcania sygnałów elektrycznych w akustyczne (dźwięk) i emitowania ich do otaczającej przestrzeni. Składa się z jednej lub kilku głowic promieniujących, które w rzeczywistości są źródłami dźwięku, jak również konstrukcji akustycznej wymaganej dla bardziej efektywnej emisji dźwięku w danym paśmie częstotliwości.

Funkcjonalnie telefony (słuchawki) są zbliżone do głośników, jednak nie są przeznaczone do emitowania dźwięku w otwartej przestrzeni.

Alexander Graham Bell opatentował pierwszą głowicę elektrodynamiczną (podkład) jako jedną z części składowych swojego telefonu, w 1876-1877. W 1878 projekt został ulepszony przez Wernera von Siemensa. Nikola Tesla w 1881 również ogłosił wynalazek takiego urządzenia, ale go nie uznał. W tym samym czasie Thomas Edison otrzymał brytyjski patent na system, który wykorzystywał sprężone powietrze jako mechanizm wzmacniania dźwięku we wczesnych gramofonach roll, ale ostatecznie zainstalował zwykły metalowy róg, który powodował wibracje powietrza w membranie, związane z igłą . W 1898 H. Short opatentował projekt głośnika sterowanego sprężonym powietrzem, a następnie sprzedał prawa Charlesowi Parsonsowi, który otrzymał kilka patentów brytyjskich przed 1910.