Genetyka Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 4

Genetyka Modele 3D na Flatpyramid.

Genetyka jest nauką o dziedziczności i zmienności znaków organizmu, metodach zarządzania nimi i organizowaniu materiału dziedzicznego; sekcja biologii. Ze względu na uniwersalność kodu genetycznego genetyka jest sercem badań nad wszystkimi formami życia, od wirusów po ludzi.

Informacje genetyczne - istnienie w komórkach organizmów takich zbiorów genów, które przechowują informacje o sekwencji procesów metabolicznych podczas wzrostu i rozmnażania, skład, struktura i funkcja białek i kwasów nukleinowych. Nośnikiem informacji genetycznej są kwasy nukleinowe: DNA i RNA.

Słowo „genetyka” zostało po raz pierwszy zaproponowane do opisania wiedzy o dziedziczności i zmienności, wybitnego brytyjskiego naukowca Williama Bethsona w osobistym liście do Adama Sedgwicka (kwiecień 18, 1905). Po raz pierwszy Bateson użył słowa „genetyka” publicznie na trzeciej międzynarodowej konferencji dotyczącej hybrydyzacji roślin (Londyn, Anglia) w 1906.

Głównym zadaniem genetyki jest opracowanie metod zarządzania dziedzicznością i zmiennością w celu uzyskania form organizmów niezbędnych dla ludzkości, regulujących powstawanie ich naturalnych i sztucznych populacji, badających naturę chorób genetycznych i rozwiązujących problemy odporności naturalne i sztuczne populacje gatunków.