Genetyka Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 4

Genetyka Modele 3D na Flatpyramid.

Genetyka jest nauką o dziedziczności i zmienności znaków organizmu, metodach zarządzania nimi i organizowaniu materiału dziedzicznego; sekcja biologii. Ze względu na uniwersalność kodu genetycznego genetyka jest sercem badań nad wszystkimi formami życia, od wirusów po ludzi.

Genetic information – the existence in the cells of organisms of such collections of genes that store information about the sequence of metabolic processes during growth and reproduction, the composition, structure, and function of proteins and nucleic acids. The carrier of genetic information is nucleic acids: DNA and RNA.

The word “genetics” was first proposed to describe the knowledge of heredity and variability, a prominent British scientist William Bethson in a personal letter to Adam Sedgwick (April 18, 1905). For the first time, Bateson used the word “genetics” publicly at the Third International Conference on Plant Hybridization (London, England) in 1906.

Głównym zadaniem genetyki jest opracowanie metod zarządzania dziedzicznością i zmiennością w celu uzyskania form organizmów niezbędnych dla ludzkości, regulujących powstawanie ich naturalnych i sztucznych populacji, badających naturę chorób genetycznych i rozwiązujących problemy odporności naturalne i sztuczne populacje gatunków.