Komórki Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 11

Modele medyczne 3D zyskują coraz większą popularność każdego dnia. Ta kategoria obejmuje wszystkie modele komórek 3D Flatpyramid.

Komórka jest strukturalno-funkcjonalną elementarną jednostką struktury i aktywności wszystkich organizmów (z wyjątkiem wirusów i wiroidów - form życia, które nie mają struktury komórkowej). Ma swój własny metabolizm, zdolny do samo-reprodukcji. Organizm składający się z pojedynczej komórki nazywany jest jednokomórkowym (wiele pierwotniaków i bakterii). Część biologii, która bada strukturę i funkcjonowanie komórek, nazywa się cytologią. Zwyczajowo mówi się także o biologii komórki lub biologii komórki.

Teoria komórki

Komórkowa teoria struktury organizmów została utworzona w 1839 przez niemieckich naukowców, zoologa T. Schwanna i botanika M. Schleidena, i zawierała trzy przepisy. W 1858 Rudolph Virkhov uzupełnił go o inną pozycję, ale w jego pomysłach pojawiło się wiele błędów: dlatego założył, że komórki są słabo ze sobą powiązane i każdy istnieje „sam”. Dopiero później udało się udowodnić integralność systemu komórkowego.

W 1878 rosyjski naukowiec ID Chistyakov odkrył mitozę w komórkach roślinnych; w 1878 V. Flemming i PI Peremezhko wykrywają mitozę u zwierząt. W 1882 V. Flemming obserwował mejozę w komórkach zwierzęcych oraz w 1888 E. Strasburger - w komórkach roślinnych.

Teoria komórkowa jest jednym z podstawowych pomysłów współczesnej biologii, stała się niezbitym dowodem jedności całego życia i podstawą rozwoju takich dyscyplin, jak embriologia, histologia i fizjologia.

Najpopularniejsze formaty plików modeli 3D: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj