Brain 3D Models

Wyświetlane są wszystkie wyniki 6

Modele mózgu 3D na Flatpyramid mogą obejmować różne typy tego prawdopodobnie głównego organu ciała.

Mózg jest centralną częścią układu nerwowego zwierząt, zazwyczaj znajduje się w części głowy (przedniej) ciała i jest zwartym skupiskiem komórek nerwowych i ich procesów dendrytycznych. Wiele zwierząt zawiera również komórki glejowe, może być otoczone osłonką z tkanki łącznej. U kręgowców (w tym ludzi) mózg znajduje się w jamie czaszkowej i rdzeniu kręgowym, zlokalizowanym w kanale kręgowym.

Mózg jest dobrze rozwinięty w przeważającej większości grup zwierząt dwubarwnych - dwustronnych symetrycznych zwierząt. Nawet najbardziej prymitywne histologicznie Acoelomorphy mają dość złożony mózg z korą, neuropilem i spoidłami.

Mózg jest zdefiniowany jako materia fizyczna i biologiczna zawarta w czaszce i odpowiedzialny za podstawowe procesy neurochemiczne elektrochemiczne i bioelektroniczne. Z punktu widzenia współczesnej nauki mózg jest złożoną siecią neuronową, która wytwarza i przetwarza ogromną liczbę logicznie powiązanych impulsów elektrochemicznych, a wewnętrzny świat osoby, w tym jego umysłu, jest produktem tej pracy.

Najpopularniejsze modele mózgu 3D: 3ds, max, fbx, c4d, lwo, hrc, xsi, texture, obj