Inne pociągi Modele 3D

3D modele » Pojazdy 3d Models » Pociąg » Inne pociągi

Wyświetlane są wszystkie wyniki 8

Inne modele pociągów 3D na Flatpyramid.

Although traditionally the word “train” was associated with rail transport, it appeared much earlier than the first steam locomotives (1804). Thus, according to the Dahl dictionary, the word “train” comes from the word “trip” and originally meant a series of carts following each other – in this sense the word is preserved, in particular, in the phrase “wedding train”.

In the future, with the development of rail transport, the word “train” began to be applied to it. In the same Dahl dictionary one can come across such a definition: “A railroad train — how many locomotives are lucky, or what is coupled together, into one whole.” The definition also includes a group of interlinked cars – the train.

Definicja podana w słowniku Brockhaus i Efron określa już obecność w składzie jednostek trakcyjnych:
Train – crews linked together to follow the railway. Usually P. is composed of a number of cars, driven by a locomotive placed in the head.

W miarę zmniejszania się korzystania z transportu konnego słowo „pociąg” stopniowo traciło pierwotne znaczenie („rząd wozów”) i kojarzyło się wyłącznie z linią kolejową.
Pociąg kolejowy, uformowany i połączony z samochodami z jedną lub kilkoma istniejącymi lokomotywami lub samochodami, posiadającymi światło i inne sygnały identyfikacyjne.

Wreszcie, Zasady Technicznej Operacji Kolei podają podobną oficjalną definicję słowa „pociąg”, ale z następującym zastrzeżeniem:
Lokomotywy bez samochodów, samochodów, wagonów i wagonów o stałym typie, wysyłane na scenę, są traktowane jako pociąg.

Zatem w oficjalnej koncepcji nie każdy pociąg można nazwać pociągiem; z kolei obecność samochodów nie jest warunkiem wstępnym pociągu.