Modele Watercraft 3D

3D modele » Pojazdy 3d Models » Skuter wodny

Pokazuje 1-24 74 wyników

Jednostka pływająca to pływająca konstrukcja przeznaczona do celów transportowych, handlowych, wojskowych, naukowych, sportowych i innych. Jednostka pływająca może być samobieżna lub bez własnego napędu. Obejmuje nie tylko statki, łodzie, jachty i barki bez własnego napędu, ale także kajaki, tratwy, pontony, rowery wodne i deski surfingowe, a także pływające platformy wiertnicze, wodnosamoloty i wszelkie inne konstrukcje inżynieryjne, które mają wodoszczelną obudowę i może poruszać się w określonym celu na wodzie, pod wodą lub nad wodą.

Znajdziesz wszystkie te typy modeli 3D na jednostkach pływających Flatpyramid. Takie obiekty mogą być wykorzystywane do różnych celów, zwykle ludzie używają modeli 3D do watercraft podczas tworzenia gry lub do różnych projektów inżynierskich, także do reklam.