Regulamin

Warunki korzystania z usługi

Tematy pomocy i najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych warunków korzystania z usługi, w tym licencji, praw autorskich, umowy EULA, zasad dotyczących linków itp.

Licencja użytkownika końcowego i umowa członkowska

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI PRZED UŻYCIEM FLAT PYRAMID STRONA INTERNETOWA I / LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI OFEROWANE POPRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ LUB STRONY INTERNETOWE. NINIEJSZE UMOWY OBEJMUJĄ UŻYWANIE FLAT PYRAMID STRONA INTERNETOWA, SYSTEM I LICENCJA NA PRODUKTY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE NALEŻY UŻYWAĆ FLATPYRAMID STRONIE INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, POZA DOSTĘPEM, POBIERANIEM, WYSYŁANIEM LUB INNYM, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZE WARUNKI, ROZUMIEĆ NINIEJSZE I ZGADZAJ SIĘ NA NIM.

Umowa licencyjna między sprzedawcą a klientem

Udzielenie licencji i praw: W przypadku każdej transmisji Treści od Sprzedawcy do Klienta, niezależnie od tego, czy transmisja była wynikiem licencji czy bezpłatnego pobrania, obowiązują następujące warunki, chyba że w opisie tekstowym Treści określono bardziej restrykcyjne warunki:

Uwaga Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) Uwaga

Ustawa Digital Millennium Copyright Act firmy 1998, znajdująca się w 17 USC § 512 („DMCA”), zapewnia regres dla właścicieli materiałów chronionych prawem autorskim, którzy uważają, że ich prawa wynikające z prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych zostały naruszone w Internecie.

Linki zewnętrzne Polityka

Nasza strona internetowa i blogs zawiera linki hipertekstowe do stron internetowych i innych informacji tworzonych i utrzymywanych przez inne osoby i organizacje. Te linki są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy dokładności, kompletności, przydatności ani aktualności jakichkolwiek informacji lub zasad prywatności zamieszczonych na tych połączonych stronach. Powinieneś wiedzieć, że te strony mogą

Czy tracę prawa autorskie do mojego produktu po jego sprzedaży?

Nie. Zachowujesz swoje prawa autorskie, chyba że zaznaczono inaczej. W rzeczywistości sprzedajesz niewyłączną, nieprzenoszalną licencję, która jest przyznawana Klientowi, który kupuje Twój produkt. Więcej informacji można znaleźć w Umowie użytkownika końcowego i umowie członkowskiej.

Jak będzie Flat Pyramid Monitorować zawartość na stronie?

Flat Pyramid używa różnych mechanizmów, aby rozpowszechnianie nielegalnych lub obscenicznych treści było prawie niemożliwe. Produkty naruszające nasze zasady zostaną natychmiast usunięte, a Członkowie, którzy opublikują produkty, zostaną zbanowani. Ponadto zachęca się członków do oznaczania treści, które ich zdaniem naruszają…

Opublikowany w Regulamin