Struktury Modele 3D

Pokazuje 1-24 1608 wyników

Struktury modeli 3D na Flatpyramid.

Konstrukcja jest trójwymiarowym, płaskim lub liniowym układem konstrukcyjnym, mającym części naziemne, podwyższone i (lub) podziemne, składającym się z podtrzymywania, aw niektórych przypadkach, obejmującym konstrukcje budowlane i przeznaczonym do wykonywania różnych rodzajów procesów produkcyjnych, przechowywania produktów, czasowy pobyt ludzi, przemieszczanie się ludzi i towarów.

W literaturze naukowej i technicznej dotyczącej konstrukcji termin „struktura” jest również używany w wąskim znaczeniu, w znaczeniu „struktury budynku, która nie jest budynkiem”. Na przykład obiekty inżynieryjne: mosty, tamy, maszty, wieże radiowe i telewizyjne, tunele, konstrukcje metra, fortyfikacje, konstrukcje pamiątkowe (pomniki, piramidy i obeliski), konstrukcje architektoniczne (arkady, kolumnady, obeliski) i wiele innych.

Konstrukcja jest obiektem ze wszystkimi jego urządzeniami. Na przykład zapora jako struktura obejmuje korpus zapory, filtry i dreny, kołki i inne. Most jako konstrukcja zawiera przęsło, podpory, pomost z podłogą. Różne elementy tworzą jedną strukturę, jeśli łączy je wspólny cel funkcjonalny.

Najpopularniejsze struktury Formaty plików modeli 3D:

max, fbx, ma, mb, tga, targa, icb, vda, vst, pix, obj