Model układu krążenia 3D

3D modele » Medyczne modele 3d » Anatomia » Układ krążenia

Wyświetlane są wszystkie wyniki 7

Modele narządów układu krążenia 3D, w tym naczynia krwionośne w tętnicach serca do wizualizacji medycznych.

Naczynia krwionośne są elastycznymi formacjami kanalikowymi w ciele zwierząt i ludzi, przez które rytmicznie skurczone serce lub pulsujące naczynie zmusza krew do przemieszczania się przez ciało: do organów i tkanek przez tętnice, tętniczki, naczynia włosowate i od nich do serca - żylaki i żyły.

Wśród naczyń układu krążenia znajdują się tętnice, żyły i naczynia układu mikrokrążenia; te ostatnie są powiązane między tętnicami i żyłami i obejmują z kolei tętniczki, naczynia włosowate, żyły i zespolenia tętniczo-żylne. Naczynia różnych typów różnią się nie tylko średnicą, ale także składem tkanki i cechami funkcjonalnymi.

Aorta jest wyłożona od wewnątrz śródbłonkiem, który wraz z leżącą pod spodem warstwą luźnej tkanki łącznej (podśródbłonek) tworzy wewnętrzną osłonę. Środkowa skorupa składa się z dużej liczby elastycznych fenestrowanych membran. Zawiera również niewielką liczbę gładkich miocytów. Nad środkową skorupą znajduje się luźna włóknista tkanka łączna z wysoką zawartością włókien elastycznych i kolagenowych.