Wirusy Modele 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 6

Wirus jest niekomórkowym czynnikiem zakaźnym, który może być reprodukowany tylko w żywych komórkach. Wirusy atakują wszystkie typy organizmów, od roślin i zwierząt po bakterie i łuki (wirusy bakteryjne są powszechnie określane jako bakteriofagi). Wirusy, które mogą replikować tylko w obecności innych wirusów (wirusów satelitarnych), są również wykrywane.

Since the publication in 1892 of Dmitry Ivanovsky’s article describing the non-bacterial pathogen of tobacco plants, and the discovery of the tobacco mosaic virus by Martin Beyerin in 1898, more than 6,000 types of viruses have been described in detail, although they are supposed to exist more than a hundred million. Viruses are found in almost every ecosystem on Earth, they are the most numerous biological form. The study of viruses deals with the science of Virology, a section of microbiology.

U zwierząt zakażenia wirusowe wywołują odpowiedź immunologiczną, która najczęściej prowadzi do zniszczenia wirusa chorobotwórczego. Odpowiedzi immunologiczne mogą być również wywoływane przez szczepionki, które dają aktywną nabytą odporność przeciwko konkretnej infekcji wirusowej. Jednak niektóre wirusy, w tym ludzki wirus niedoboru odporności i patogeny wirusowego zapalenia wątroby, są w stanie uciec od odpowiedzi immunologicznej, powodując przewlekłą chorobę. Antybiotyki nie działają na wirusy, ale opracowano kilka leków przeciwwirusowych.