War 3D Models

Pokazuje 1-24 29 wyników

War-related 3D Models.

War is a conflict between political entities – states, tribes, political groups, and so on – taking place on the basis of various claims, in the form of armed confrontation, military (combat) actions between their armed forces.

Z reguły wojna jest środkiem narzucania swojej woli przeciwnikowi. Jeden podmiot polityczny próbuje zmienić zachowanie drugiego siłą, zmusić go do porzucenia wolności, ideologii, praw własności, rozdania zasobów: terytorium, obszaru wodnego i innych.

According to the wording of Clausewitz, “war is the continuation of politics by other, violent means.” It depends on the political leadership whether to start a war, with what intensity its conduct, when and on what conditions to agree to reconciliation with the enemy. The acquisition of allies and the creation of coalitions also depend on the political leadership. Domestic policies of states also have a great influence on the conduct of conflict. So, weak power needs quick success; success in a war is as much dependent on domestic policy as it is on a complete agreement between the foreign policy leadership and the military command, which also depend on the internal organization of the state.

Głównym sposobem osiągnięcia celów konfliktu jest zorganizowana walka zbrojna jako główny i decydujący środek, a także środki ekonomiczne, dyplomatyczne, ideologiczne, informacyjne i inne środki walki. W tym sensie wojna jest zorganizowaną przemocą zbrojną, której celem jest osiągnięcie celów politycznych.