Modele Deers 3D

Wyświetlane są wszystkie wyniki 4

Modele Deers 3D na Flatpyramid.com

Jelenie (łac. Cervidae) to rodzina ssaków kopytnych, zawierająca nowoczesne gatunki 51. Jelenie są powszechne w Eurazji, Ameryce Północnej i Południowej, a także były importowane przez ludzi do Australii i Nowej Zelandii.

Wielkość jelenia różni się w zależności od wielkości zająca i konia. Charakteryzuje się rozgałęzionymi rogami, które są dostępne tylko u samców. Jedynymi wyjątkami są jelenie wodne, które w ogóle nie mają rogów, oraz renifery, których rogi są obojga płci. Rogi są rzucane co roku i odrastają.

Pierwszy jeleń pojawił się w oligocenie w Azji. Z tego rozprzestrzenili się do Europy i miocenu wzdłuż istniejącego wówczas naturalnego mostu do Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej jelenie osiągały tylko geochronologicznie niedawny plejstocen.

Jeleń ma bogate znaczenie symboliczne i znajduje się w mitach różnych kultur i narodów. Często uosabiają szlachetność, wielkość, piękno, wdzięk, szybkość. W kulturze chrześcijańskiej symbolizują ascezę, pobożność i czystość. Znaczenie jeleni w życiu narodów znajduje odzwierciedlenie w ich języku, na przykład, w języku Evenki, kilkadziesiąt terminów jest używanych do oznaczania jeleni w różnym wieku, wyglądach itp.